ergeren aan je collegaWe brengen gemiddeld meer tijd door met collega’s dan met vrienden en familie. Het is dus niet meer dan normaal dat we ons af en toe aan onze collega’s ergeren.

Uit een online onderzoek van Regus bij 400 zakenmensen in de Benelux blijkt dat  kantoorwerkers zich het meest ergeren aan collega’s die weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen of hun fouten toe te geven. De respondenten werd gevraagd wat hun meest ergerlijke momenten zijn op kantoor. Ze mochten daarbij maximum 3 antwoorden geven.

Ondanks het feit dat het hier om ‘kantoorpersoneel’ gaat is het ook volledig van toepassing op de horeca!

Dit is de top 10 van grootste ergenissen:

Collega’s die weigeren fouten toe te geven of verantwoordelijkheid te nemen
Nummer 1 van de meest ergerlijke momenten op kantoor (46,5% van de ondervraagden) is wanneer collega’s weigeren verantwoordelijkheid te nemen voor hun fouten of hun eigen schuld niet willen toegeven. Niet willen leren uit eerder gemaakte fouten hoort hier eveneens bij.

Deadlines en afspraken die niet worden gerespecteerd
38% van de respondenten stoort zich aan collega’s die niet nauwgezet te werk gaan: afspraken die niet worden nagekomen of deadlines die niet gehaald worden.

Vuile openbare ruimtes
Hygiëne is belangrijk op de werkplek. Zo vindt bijna 36% van de ondervraagden het een kantoorzonde wanneer de gemeenschappelijke ruimtes er vuil bijliggen of wanneer de wc-borstel niet gebruikt wordt. Bij de werknemers van middelgrote bedrijven (50 tot 249 werknemers) vindt zelf 46,5% van de respondenten dit vervelend.

Collega’s die luid telefoneren of privégesprekken voeren
Niet iedereen wil alles over zijn of haar buurman te weten komen. Daarom beschouwt bijna 27% van de ondervraagden het ongepast wanneer collega’s ongegeneerd luidruchtige privégesprekken voeren op kantoor.

Roddelen
“Weet je de nieuwste al?” of “Klopt het dat…?”: op elke werkplek wordt geroddeld, maar niet iedereen kan dit appreciëren. Zo ervaart 26,5% van de kantoorwerkers schadelijke achterklap of het verspreiden van valse geruchten als ergerlijk.

Vieze geurtjes
Op de zesde plaats (20%) komt geurhinder op kantoor, veroorzaakt door bijvoorbeeld stinkend voedsel of onaangename lichaamsgeuren. Ook blote (zweet)voeten horen daarbij.

Alcohol of roken op kantoor
Gelukkig wordt roken en het drinken van alcohol op vrijwel alle werkplekken niet toegelaten. Toch gaf bijna 17% van de respondenten aan zich hieraan te storen. Dit kwam vooral naar voren bij de respondenten uit België en Luxemburg (22,5%).

Zakelijke clichés
Collega’s die steeds monologen afsteken of die voortdurend in zakelijke clichés praten, maken zich niet populair op de werkvloer. Meer dan 16% van de respondenten uit de Benelux stoort zich hier aan.

Luie collega’s
“Gij zult niet lui zijn” is een gebod dat vaak met de voeten wordt getreden op kantoor. 16% van de respondenten gaven luiheid aan als ergernis op kantoor. Vooral in Nederland (28%) wordt dit beschouwd als een kantoorzonde.

Voorraden die niet worden aangevuld
7% van de respondenten vindt het ergerlijk wanneer zaken niet worden aangevuld wanneer deze op zijn of wanneer de vuilbak niet geleegd wordt.

Eduard Schaepman, Algemeen Directeur van Regus Benelux:  “Heel wat ergernissen op kantoor kunnen snel tot het verleden gaan behoren wanneer we allemaal iets meer rekening gaan houden met onze collega’s.”